Paragrafen

Grote transities

Inleiding

In deze paragraaf worden de grote transities in samenhang weergegeven. Het betreft een opgave die op diverse plekken in de Begroting 2023 is verwerkt. Onderstaand schema geeft de onderlinge samenhang weer.
Vervolgens wordt per transitie ingegaan op de doelen en op de activiteiten die in 2023 ter hand zijn genomen. In de Perspectiefnota 2023 hebben we de grote transities benoemd, Begroting 2023 is hiervan de uitwerking, bij de Jaarstukken 2023 geven we de stand van zaken weer.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14