Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Onderstaande overzichten geven per programma de gerealiseerde lasten, baten en het saldo daarvan afgezet tegen de bijgestelde begroting.

Lasten

Realisatie

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

(x € 1.000)

2022

2023

2023

2023

Ruimte en water

18.353

18.777

31.414

25.758

5.656

Milieu en energie

30.269

37.993

49.505

48.911

594

Platteland en natuur

63.954

86.879

116.927

96.433

20.494

Bereikbaarheid

186.922

227.584

201.724

182.172

19.552

Economie

28.686

44.169

47.856

52.896

-5.040

Cultuur en maatschappij

47.160

53.789

56.710

53.929

2.781

Openbaar bestuur

12.579

13.758

13.659

12.871

788

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

8.611

9.617

7.533

14.629

-7.096

Kosten overhead

40.467

47.497

51.671

46.194

5.477

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Totaal lasten

437.001

540.063

576.999

533.793

43.206

Baten

Realisatie

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

(x € 1.000)

2022

2023

2023

2023

Ruimte en water

14.799

9.757

20.299

18.275

-2.024

Milieu en energie

15.840

15.803

20.974

18.233

-2.741

Platteland en natuur

16.232

25.169

48.708

42.773

-5.935

Bereikbaarheid

64.304

79.250

49.640

80.203

30.563

Economie

15.207

26.311

25.665

19.870

-5.795

Cultuur en maatschappij

18.000

21.147

21.963

23.454

1.491

Openbaar bestuur

2.137

310

507

861

354

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

287.728

305.227

339.771

349.427

9.656

Kosten van overhead

2.875

1.294

2.068

4.034

1.966

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Totaal baten

437.121

484.272

529.595

557.132

27.537

Saldo

Realisatie

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

(x € 1.000)

2022

2023

2023

2023

Ruimte en water

-3.554

-9.019

-11.114

-7.482

3.632

Milieu en energie

-14.429

-22.188

-28.530

-30.678

-2.148

Platteland en natuur

-47.723

-61.709

-68.219

-53.658

14.561

Bereikbaarheid

-122.616

-148.332

-152.082

-101.969

50.113

Economie

-13.478

-17.857

-22.191

-33.026

-10.835

Cultuur en maatschappij

-29.160

-32.644

-34.746

-30.473

4.273

Openbaar bestuur

-10.442

-13.448

-13.153

-12.009

1.144

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

279.117

295.612

332.239

334.798

2.559

Kosten van overhead

-37.593

-46.203

-49.603

-42.160

7.443

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten-lasten

119

-55.786

-47.399

23.339

70.738

In onderstaand overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen nader onderverdeeld. Zie voor een toelichting deel 2 (Programmaverantwoording), programma 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.

Algemene dekkingsmiddelen

Realisatie

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

(x € 1.000)

2022

2023

2023

2023

Uitkering provinciefonds

200.359

208.738

215.718

216.448

730

Opbrengst provinciale belastingen

63.144

64.443

64.225

64.079

-146

Geldleningen en uitzettingen

12.293

24.932

35.579

39.456

3.877

Deelnemingen

8.119

5.687

17.298

14.894

-2.404

Onvoorzien

-250

-100

100

Overige algemene dekkingsmiddelen

273

-1.696

-100

309

409

Saldo algemene dekkingsmiddelen

284.188

301.854

332.620

335.186

2.566

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14