Paragrafen

Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen is in het leven geroepen om Groningers perspectief te geven. In het programma werken inwoners, bedrijven, organisaties, gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie en het Rijk samen aan een bloeiende toekomst voor Groningen. Het structureel verbeteren van de Brede Welvaart van de Groninger en het imago van Groningen staat daarbij centraal.

Nationaal Programma Groningen bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij de provincie verantwoordelijk is voor het thematisch programma (ook wel: provinciaal programma). Om het overzicht te behouden wordt in deze paragraaf ingegaan op de algemene ontwikkelingen binnen Nationaal Programma Groningen en met name op het thematisch programma.

Algemene ontwikkelingen

In 2019 zijn de kaders voor Nationaal Programma Groningen vastgesteld door gemeenteraden en Provinciale Staten (Programmakader voor Nationaal Programma Groningen en Financiële opbouw ). In navolging van de ontwikkeling van programmaplannen in 2020 is in het afgelopen jaar de uitvoering op stoom gekomen. De provincie is daarbij primair verantwoordelijk voor het thematisch programma en de gemeenten voor hun lokale programma's. Daarnaast is in opdracht van het bestuur van Nationaal Programma Groningen verder gewerkt aan de uitvoering van de speciale programma's: het zorgprogramma, het erfgoedprogramma, het programma bewonersinitiatieven en Toukomst.

Toukomst is één van de grootste experimenten voor inwonerparticipatie in Europa. Volgens een aanpak, waarbij inwoners in alle stappen van het proces een bepalende stem hadden. Nooit eerder waren inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang met een budget van 100 miljoen euro. Het programma Toukomst wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Nationaal Programma Groningen begeleid door het programmabureau van Nationaal Programma Groningen. Basis hiervoor is het op 30 juni 2021 door uw Staten vastgestelde programmaplan Toukomst.

Na vaststelling is gestart met de uitwerking en uitvoering van de Toukomstprojecten. Van de in totaal 36 Toukomstprojecten hebben 34 Toukomstprojecten een bijdrage gekregen na goedkeuring door het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Er zijn 10 initiatieven zijn opgegaan in de in 2022 opgerichte Landschapswerkplaats. Van de 34 goedgekeurde projecten zijn 27 projecten volop bezig met de uitvoering van hun plannen. Een deel hiervan is bezig met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of werkt aan een vervolgaanvraag. Het programmabureau ondersteunt hen daarbij. De overige negen projecten bevinden zich in de volgende fase:

  • vier projecten zijn nog niet beschikt;
  • drie projecten zijn gestopt;
  • één project werkt toe naar een goedgekeurde aanvraag;
  • één project is succesvol afgerond.

Op 23 mei 2023 ontving uw Staten bij de jaarlijkse bijeenkomst in Ten Boer een gedetailleerd overzicht met de stand van zaken van de projecten en was er gelegenheid tot vragen stellen. Op 5 september 2023 organiseerde het Toukomstteam de allereerste Toukomstmiddag . Een dag waarin de initiatiefnemers van alle Toukomstprojecten samenkwamen om elkaar te ontmoeten, ontwikkelingen en ervaringen te delen en inspiratie op te doen.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14